کدام محصولات صنعتی بیشترین صادرات را دارند؟
بر اساس گزارش فعالیت تجارت خارجی یک ماهه سال ۱۴۰۱ وزارت امنیت، کل صادرات بخش صنعت شامل محصولات پلیمری، منسوجات و پوشاک و کفش، مواد شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، لوازم خانگی، صنایع برق و الکترونیک، محصولات خمیری، خودرو و نیروی محرکه، صنایع جدید و پیشرفته و دارو، سایر محصولات صنعتی در فروردین ماه امسال معادل ۲۵۵ هزار تن به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار بوده است.