کلانی: به جای آن تخریب، به اسکوچیچ رشد بدهید/ اعضای هیئت مدیره چه بیوگرافی اجتناب کرده اند گروه سراسری دارند؟


حسین کلانی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دانستن درباره دیدار گروه سراسری فوتبال کشورمان مقابل لبنان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ تصدیق شد: گروه سراسری کشورمان مقابل کره جنوبی {به دلیل} بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت اجتناب کرده اند برخی قطعات اولین بدشانس بود. گیمرها.» فوتبال فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های خودش را دارد. کره جنوبی همراه خود حمایت بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰۰۰ هوادار برای مقابله با به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را برای ما دردسرساز کرد. اگر همه گیمرها ما مفید بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسابقه می‌رسیدند، قطعاً آن نتیجه رخ نمی‌داد.

وی افزود: کودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی تلاش کشیدند با این حال خطاها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر عدم حضور نفرات بی نظیر همراه خود شکست گروه کره جنوبی یکی اجتناب کرده اند توانایی های آسیایی در کنار بود. قطعاً شرایط گروه مقابل لبنان فوق العاده بیشتر {خواهد بود}. همه گیمرها ما سرگرمی زده هستند. الگوی او را در تفریحی سر خورد همراه خود شخصی گروه سراسری لبنان در اولین تفریحی دیدیم کدام ممکن است چگونه جان شخصی را فدا کردند به همان اندازه گروه سراسری به نتیجه برسد. شجاع خلیل زاد در برابر این کره جنوبی همراه خود وجود مصدومیت همراه خود تمام توانش کشتی کرد. خوشبختانه مقابل لبنان اجتناب کرده اند حمایت تماشاگران استفاده خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً سودآور خواهیم شد.

مهاجم اسبق گروه سراسری فوتبال کشورمان دانستن درباره انتقادات اجتناب کرده اند دراگان اسکوچیچ پس اجتناب کرده اند تفریحی همراه خود کره جنوبی تصدیق شد: اصلا همراه خود این تذکر کدام ممکن است این معلم در موقعیت به هدایت گروه سراسری در جام جهانی نیست موافق نیستم. من می خواهم در همه زمان ها دیگری استفاده اجتناب کرده اند مربیان خارجی هستم، چون در نظر گرفته شده می کنم مربیانی کدام ممکن است به ایران می آیند باید ابتدا در زیرساخت های ما کار کنند. ما نباید بهتر از گیمرها ملت را در اختیار این مربیان قرار دهیم به همان اندازه ساده در امتیازات تاکتیکی، روشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی همراه خود آنها کار کنند. زمانی کدام ممکن است اسکوچیچ به گروه سراسری به اینجا رسید من می خواهم دیگری حضور او بودم چون او در گروه هایی کار می کرد کدام ممکن است چندان غول پیکر نیستند با این حال به انجام خوبش همراه خود گروه سراسری شکسته نشده داد.

کلانی افزود: چرا پیش بینی داریم گروه سراسری در هر مسابقه ای در همه زمان ها سودآور باشد؟ معمولاً شکست پله ای برای پیروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین گروه های جهان نیز شکست می خورند. دیدی ایتالیای قهرمان اروپا بعد اجتناب کرده اند باخت مقدونیه نتوانست به جام جهانی برود؟ خواه یا نه آنها نیاز دارند سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده این ملت باشند؟ علیرغم باخت غیرمنطقی گروه سراسری مقابل کره جنوبی، اسکوچیچ در مجموع انجام خوبی داشت. متاسفانه شرایط به گونه ای شده کدام ممکن است همه شخصی را مترجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش می شویم. تخلیه این حرف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت ها روی در نظر گرفتن معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی اش تاثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید {به دلیل} استرس نتوانند انتخاب ها خوبی بگیرند.

وی اضافه کرد: گروه ما به جام جهانی نرسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} تفریحی در اطراف کره جنوبی مقابل امارات همچنان جایگزین شیوع دارد از امارات جستجو در صعود به مرحله مقدماتی جام جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی کره جنوبی را شکست می دهد. خانه نخواهد. به جای آن تخریب به گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی روحیه بدهید. ما چشم انداز زیادی برای شکست دادن لبنان داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون باید اجتناب کرده اند اسکوچیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردانش حمایت کنیم.

پیشکسوت فوتبال کشورمان دانستن درباره توئیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوری های جدیدترین برخی اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره فدراسیون فوتبال مربوط به احمد رضا پارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهرداد سراجی دلیل داد کدام ممکن است حتی پاراتی علی دایی را شناخته شده به عنوان انتخاب مناسبی برای ورزش گروه سراسری محدوده کرده است. . جام جهانی: اگرچه شنیدم کدام ممکن است پاراتی پس اجتناب کرده اند حرکت توییتش را بردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد این تذکر خصوصی اوست، با این حال این مناسب نبود. علی دایی واقعاً سرمایه ما، خوشحال از سراسری ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه ماست. او فارغ التحصیل بهترین دانشکده ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوی تحقیق، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را از آن آگاه است. ما باید اجتناب کرده اند حضور او در بخش های مختلف فوتبال خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان بهره ببریم با این حال شخص خاص کدام ممکن است شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره فدراسیون فوتبال ورزش می تنبل نباید الان تذکر خصوصی شخصی را خاص تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه را به هم بزند.

کلانی ذکر شد: بیوگرافی برخی اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره فدراسیون کدام ممکن است به سادگی دانستن درباره گروه سراسری تذکر می دهند چیست؟ آنها اجتناب کرده اند تذکر شخصیتی برای ما قابل احترام هستند با این حال نباید اینطور با اشاره به آنها اظهار تذکر کنیم. در واقع من می خواهم بافت می کنم اطرافیان ممکن است چنین حرف هایی زده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفته اند دانستن درباره محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی او همراه خود این اشخاص حقیقی تذکر خصوصی بدهند، با این حال در شرایط حال این مناسب نیست کدام ممکن است بخواهید در مرحله ملت اصلاح تحمیل کنید. یک گروه. این گروه خواستن به آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت دارد. اگر همراه خود معلم، کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر اجرایی صحبت می کنیم باید به صورت شخصی همراه خود آنها صحبت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فضای رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی استفاده نکنیم چرا کدام ممکن است این موضوع وحدت را اجتناب کرده اند بین نمی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت معلم را در بین گیمرها خرس تاثیر قرار نمی دهد. تأثیر.

وی شکسته نشده داد: حتی وقتی این موضوع را اجتناب کرده اند علی دایی بپرسم، مطمئنم می گوید در شرایط حال حاضر نیستم هدایت این گروه را بر عهده بگیرم. چرا امثال پاراتی ۵-۶ ماه پیش در دوران موفقیت اسکوچیچ نگفتند کدام ممکن است او بلند مدت گروه سراسری را همراه خود این معلم بی حال می بیند؟ حالا یک عده خطا می گویند. شاید خطا می کنم با این حال علی دایی آنقدر فرهیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهیخته است کدام ممکن است {در این} شرایط وظیفه آموزش گروه سراسری را نمی پذیرد. خواه یا نه همراه خود برخورد این معلم قهرمان جهان می شویم؟ شک نکنید اگر دایی می به اینجا رسید همراه خود اولین باخت گروه سراسری همین دوستانی کدام ممکن است الان چنین حرف هایی می زنند همراه خود او برخورد خوبی {نمی کردند}. مثل کاری کدام ممکن است همراه خود دایی در سایپا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوره فوتبال ملت را در یک واحد تجهیزات گلف همراه خود فحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوا پوست کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود کردند.

سراسری پوش سابق ذکر شد: {نمی دانم} اعضای حال فدراسیون چه کسانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه سابقه ای دارند با این حال نباید به این راحتی با اشاره به فوتبال ملت انتخاب گیری کنند. آنها چه حقی دارند کدام ممکن است با اشاره به امتیازات درمورد به روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات مردمان تذکر خصوصی داشته باشند؟ پریشانی فوتبال ما اینجا است کدام ممکن است چنین افرادی انتخاب می گیرند. به عنوان جایگزین همراه خود حضور بزرگان فوتبال مربوط به علی دایی، مهدوی کیا، عبدالزاده، باقری، هاشمیان، پروین، روشن، گل محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… میزگردی تشکیل می دهیم. هیئت حال فوتبال ملت چه کار مثبتی انجام داده است؟ اعضای آن شبیه به افرادی هستند کدام ممکن است هیچ کاری برای جلوگیری اجتناب کرده اند بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال پرسپولیس اجتناب کرده اند آسیا انجام نداده اند با این حال حالا همه با بیرون به نظر می رسید تخصصی پایین ماهر بودنشان اجتناب کرده اند گروه سراسری صحبت می کنند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید