کمالوندی: صدور دستور راه اندازی صدها سانتریفیوژ در راستای رفع تحریم ها
سخنگوی سازمان انرژی اتمی: امروز دستور راه اندازی صدها سانتریفیوژ جدید داده شد. این کار مطابق با قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و رسیدن به حداقل سطح غنی سازی ۱۹۰ هزار سو می باشد. امروز به سانتریفیوژها گاز تزریق شد و به آژانس اطلاع دادیم.