کمک سایبا نوروز اجتناب کرده اند ۱۶ اسفند به همان اندازه ۵ فروردین ۱۴۰۱


به گزارش تلنگر، سید محمدرضا موسوی; مدیرعامل گروه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا سایپا اظهار داشت: ساختار ۱۹ روزه نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امدادی گروه سایپا همراه خود رعایت درست دستورالعمل های بهداشتی اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ تصویر سایپا، ناوگان امدادی، تصویر تعمیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های ملایم {در سراسر} ملت حاضر تبدیل می شود. خدماتی به ساکنان حاضر احتمالاً خواهد بود.

وی همراه خود دقیق اینکه جامعه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا بهتر از ارائه دهندگان را در کمترین زمان قابل انجام به مسافران نوروزی حاضر می تدریجی، افزود: تمامی خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا در تمامی شهرهای ملت در سفر نوروزی خرس محافظت ضمن خدمت خواهند بود. ارائه دهندگان. . “بگیرید.

مدیرعامل گروه پس اجتناب کرده اند کالا سایپا ادای احترام به شد: در ساختار کمک نوروزی کار کردن تمامی واحدهای امدادی اجتناب کرده اند طریق سامانه های خوب، بازدید میدانی مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مدیریت ها رصد تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به کشتی تمامی اجزا اجباری به تصویر های سایپا در راستای اجرای ساختار کمک نوروزی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به کمیت پروازهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درمان دستورالعمل ها ستاد سراسری مقابله همراه خود ویروس کرونا، آژانس های برگزیده شده سایپا کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به مشتریان…”

موسوی ادای احترام به شد: وسط تصمیم کمک خودرو سایپا به شماره ۰۹۶۵۵۰ به صورت ۲۴ ساعته کنار هم قرار دادن پاسخگویی به مشتریان است.