کنگره آمریکا اجتناب کرده اند تعطیلی مقامات بایدن جلوگیری کرد


کنگره آمریکا از تعطیلی دولت بایدن جلوگیری کرد
به گزارش فلیپ، سنای آمریکا این لایحه را روز جمعه در گذشته اجتناب کرده اند نوک مهلت نوک بودجه حال برای اکثر ورزش های مقامات فدرال تصویب کرد.

به گزارش رویترز، لایحه تامین پولی مقامات آمریکا همراه خود تقریباً همه ۲ حزب همراه خود ۶۵ رای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ رای دیگری مختصر تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون برای امضای آن به جو بایدن رئیس جمهور این ملت می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قوانین تغییر تبدیل می شود.

کنگره آمریکا باقی مانده است هیچ یک اجتناب کرده اند ۱۲ لایحه بودجه دوره ای برای سال پولی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اول اکتبر تحریک کردن تبدیل می شود را تصویب نکرده است کدام ممکن است تصویب این قوانین را “حیاتی” می تدریجی.

پاتریک لیهی، رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا، در جریان بحث کوتاهی کسب اطلاعات در مورد این لایحه اظهار داشت: تعطیل کردن مقامات بی فکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی فایده است. خواه یا نه می توانید تصور کنید کدام ممکن است چنین رویدادی برای روس ها چگونه {خواهد بود}؟

این سومین لایحه سوراخ بودجه حاضر شده به کنگره آمریکا اجتناب کرده اند سپتامبر قبلی است، در حالی کدام ممکن است در ۸ فوریه در مجلس نمایندگان تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دموکرات های کنگره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری خواهان به همان اندازه ۱۱ مارس جایگزین گرفت به همان اندازه با توجه به لایحه بودجه کلان رای دهند. مقامات موافقت می تدریجی ورزش شخصی را به همان اندازه ۳۰ سپتامبر یعنی نوک سال پولی جاری یکپارچه دهد.

Ts //