گروکشی بین دونده المپیک و فدراسیون دوچرخه سواری؟


محمود وفایی گفتما داریم می رویم سعید صفرزاده در گفتگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه فدراسیون دوچرخه سواری از سال گذشته تاکنون ۳۰ میلیون تومان به او پرداخت نکرده است، گفت: آنها به صورت قرضی در اختیار او هستند که باید به فدراسیون تحویل دهد. در تمام این شرایط چک او آماده و در آینده با این سوارکار تسویه خواهد شد.

وی با این تصور که این پول توسط کمیسیون پرداخت شده و فدراسیون پرداخت نکرده است، گفت: اگر پرداخت شود، فدراسیون هم پرداخت می کند و تا جایی که می دانم هنوز پرداخت نشده است. البته این مبلغ در مقابل دوچرخه ای که حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و موجود است، زیاد نیست و ناچیز است.

سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری با تاکید بر اینکه آیا فدراسیون در این مورد گروگان گیری می کند، گفت: گروگان گیری وجود ندارد، سعید صفرزاده یکی از دوچرخه سواران خوب ماست و نمی خواهیم بین او و فدراسیون خللی ایجاد شود. حل شود. او همچنین باید دوچرخه را برای استفاده سایر شهروندان تحویل دهد.

راستی که صفرزاده به مسئولان گفته است فدراسیون او از تیم ملی اخراج شد، گفت: این حرف ها نظر شخصی اوست اما ما به این دوچرخه سوار رحم نکردیم. حتی او را به اردوی بازی های دولت اسلامی دعوت کردیم اما نیامد.

پایان پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید