گفتن شرایط قابل توجه کالا محصولات زامیاد


به گزارش تلنگر، اجتناب کرده اند ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه، کالا a فوق العاده ۲ محصول نیسان تک براق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیسان تک مشعل آپشنال همراه خود لاستیک رادیال تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح سند شناسایی به همان اندازه پایان دادن قابلیت یکپارچه دارد. {پر شده}. .

نامزدها می توانند همراه خود برای مشاوره جامعه تصویر های گروه خودروسازی سایپا {در سراسر} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به معامله با saipa.iranecar.com سطوح سند شناسایی را پایان دادن کنند. بر این ایده کمتر از زمان عرضه محصولات کالا قابل توجه زامیاد ۹۰ روز می باشد.

شایان اشاره کردن است همراه خود پایان دادن قابلیت ساخت هر خوب اجتناب کرده اند محصولات درج شده، شرایط کالا a فوق العاده غیرفعال احتمالاً وجود خواهد داشت.