یاسمین مقبلی یکی اجتناب کرده اند رهبران ناسا شد
یاسمین مقبلی، متولد ۲۳ ژوئیه ۱۹۸۳، هوانورد نیروی دریایی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضانورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضانورد ایرانی-آمریکایی ناسا است. او بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰ ساعت پرواز همراه خود ۲۵ نوع هواپیمای مختلف در گذشته تاریخی شخصی دارد.