۱۱۰ میلیارد تومان سهم گردشگری گلستان در مصوبات بازدید رئیس جمهور – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، علی محمد زنگنه شامگاه سه شنبه در جشن سراسری نوروزی گنبدکاووس در جوار پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس گفت: در بازدید رئیس جمهور به گلستان ۱۱۰ میلیارد تومان برای میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گلستان تصویب شد. .

استاندار گلستان افزود: آثار تاریخی منحصر به شخص مشابه با دیوار عظیم گرگان، مجموعه میراث جهانی قنبد قابوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس تاریخی گرگان شناخته شده به عنوان مشخصه تطبیقی ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز استان در بخش گردشگری است.

وی ذکر شد: بدون در نظر گرفتن جاذبه های گردشگری را افزایش دهیم، می توانیم اسکان مسافران را در استان افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان را اجتناب کرده اند گذرگاه به مکان تعطیلات مسافران تغییر کنیم.

زنگنه یکپارچه داد: گلستان بیش اجتناب کرده اند ۲۰ میلیون تردد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این سیستم ریزی مناسبی برای افزایش مسافران انجام شود.