۱۵ ساعت تاخیر پرواز به تهران / درگیری بین مسافران ایرانی و کارکنان عراقی در فرودگاه نجف را ببینید
پرواز شرکت هواپیمایی معراج بدون پاسخگویی به مسافران و ایجاد حداقل آسایش برای آنها ۱۵ ساعت برای پرواز به تهران تاخیر داشت. این تأخیر ۱۵ ساعته باعث درگیری بین تعدادی از مسافران و کارکنان فرودگاه عراق شد و بنا بر گزارش ها تعدادی از مسافران دستگیر شدند.