۲۱۰ فوتی بر تأثیر سهل انگاری رانندگان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سردار هوشنگ حسینی شامگاه چهارشنبه در بازدید اجتناب کرده اند قالب زمستانی پلیس راه استان اردبیل، تصدیق شد: اجتناب کرده اند این انواع ۲۸ نفر در تصادفات رانندگی {در این} شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۲ نفر در تصادفات رانندگی در استانداری اردبیل جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند.

وی افزود: همراه خود تحریک کردن سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط روی حیله و تزویر زمستانی در استانداری اردبیل، شاهد افزایش تردد در خیابان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات مواصلاتی استان هستیم، با این حال {در این} شرایط کمترین میزان جرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف در سال قبلی {بوده است}. ۳ روز در خیابان های استان اردبیل گزارش شد.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان اردبیل اظهار داشت: پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در امتحان شده {است تا} همراه خود پرانرژی سازی اکیپ های شخصی در خیابان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل ونقل فرعی برای تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد به استانداری اردبیل ارائه دهندگان رسانی تنبل.

سردار حسینی افزود: ساکنان می توانند در گذشته اجتناب کرده اند بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق سامانه ۱۴۱ اجتناب کرده اند وضعیت راه های مواصلاتی استانداری اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا استفاده اجتناب کرده اند از کیت زمستانی به طور قابل توجهی زنجیر چرخ در کل بازدید مطلع شوند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: پلیس راه استان اردبیل نیز در امتداد طرف سایر عناصر امدادی همراه خود افزایش امنیت امتحان شده کرد به همان اندازه استفاده کم تصادف را برای ساکنان فراهم تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند رانندگان پیش بینی {می رود} در حین رانندگی همراه خود رعایت مبانی اجتناب کرده اند رانندگی خودداری کنند. سرعت، سبقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت در سمت چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنترل کنید.