۷ هزار واحد مسکن مهر در پرند تا پایان سال تحویل می شود – خبرگزاری مهر ایران و جهانعلیرضا جعفری در حاشیه فعالیت صندوق مسکن مهر پرند در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل و واگذاری ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور خبر داد و افزود: هفت هزار واحد مسکن مهر در پرند جدید تکمیل و تحویل می شود. شهر تا پایان سال جاری

وی گفت: بر اساس تعهدات مسکن مهر و تاکید رئیس جمهور بر تکمیل این مسکن ها از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده ایم. م.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تا پایان سال بیشتر مسکن مهر تا پایان سال تعطیل می شود اما تعدادی واحد داریم که باید واحدهای مسکونی خود را دریافت می کردند اما آنها نداشته اند.

وی گفت: اگر در مجتمعی کمتر از ۵۰ درصد عرضه شود، نمی توان از مجتمع استفاده کرد. پیگیر مسائل حقوقی و تکمیل پروژه های مسکن مهر تا به نتیجه رسیدن پرونده مسکن مهر در پرند هستیم.